Elektromanyetik radyasyondan korunmak için alınabilecek tedbirler

Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan telsiz, mikrodalga fırın, cep telefonu, internet gibi cihazlar nedeniyle sürekli olarak elektromanyetik alana maruz kalınmaktadır. Bu tez çalışmasında teorik olarak, elektromanyetik alan ve temel kavramlar, elektromanyetik alan kaynakları, elektromanyetik alanın sağlık etkileri, bu konudaki ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait sınır değerler ve elektromanyetik alandan korunma yöntemleri açıklanmıştır. Öncelikle yaygın olarak kullanılan cep telefonları, mikrodalga fırınlar, telsiz telefonlar ve WLAN’ın 1 cm, 10 cm, 30 cm ve 1 m olmak üzere farklı mesafelerdeki elektromanyetik alan şiddeti değerleri tespit edilerek Türkiye‟de geçerli olan elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri ile kıyaslanmıştır. Daha sonra Ankara„da bir okulda elektromanyetik alan şiddet değerlerinin belirlenmesine yönelik yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar itibariyle bu hassas bölgenin yönetmelikle belirlenen sınır değerlere uygunluğunu tespit edilmiştir.

emr ölçümü

Elektromanyetik alanlardan korunmak için alınabilecek önlemler

 

Elektromanyetik alandan korunmak için aşağıdaki tedbirler alınabilir:

 • Ülkemizde kullanılan cihazların denetlenmesi gerekir. CE’si olmayan ürünlerin kullanılmaması gerekir.
 • Özellikle nüfusu fazla olan yerlerde Radyo, TV kanalları ve mobil iletişim için bir güç sınırlaması getirilmelidir.
 • Yüksek gerilim hatları yerleşim birimlerinin dışına yerleştirilmelidir. Güvenlik mesafesi 380 kV için en az 60 m, 154 kV için ise en az 40 m’dir.
 • Elektromanyetik alanın sürekli olduğu bölgelerde çalışanların korunması için uygun giysiler, kişisel koruyucu donanımlar ve gerekli yalıtım sistemleri sağlandıktan sonra çalışma süreleri radyasyon alımının miktarına ve sürekliliğine göre belirlenmelidir.
 • Elektrikli battaniye yatağa girdikten sonra kapatılmalıdır.
 • Mümkünse elektrikli radyolu saatler, tele-sekreterler ve benzeri aletler yatak odasında bulundurulmamalıdır. Eğer kullanımı gerekli ise yataktan en az 1,5 m veya daha uzağa yerleştirilmelidir.
 • Özellikle çocukların yatağının başucunun dayandığı duvarda evin elektrik hatlarının geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Bilgisayar ekranlarından en az 30 cm uzaklıkta oturulmalıdır. Kullanılmadığı zamanlarda ise bilgisayarlar tutulmalıdır. Bilgisayarların arkası daha tehlikeli olduğu için bilgisayarların arkasına 1,5 m‟den fazla yaklaşılmamalı ve konum olarak bilgisayarların arkası kullanılmayan bir alana yönlendirilmelidir.
 • Saç kurutma makinesi, elektrikli traş makinesi, fritöz, kahve makinesi, başucu okuma lambası mümkün olduğu kadar az kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Televizyon en yakın 2m mesafeden izlenmelidir.
 • Mikrodalga fırın çalışırken mümkün olduğunca uzakta durulmalıdır. Özellikle de çocukların mikrodalga fırına yaklaşması engellenmelidir.
 • Cep telefonuyla konuşma süreleri kısa tutulmalıdır. Cep telefonunun en çok elektromanyetik alan oluşturduğu zaman telefonun çaldığı ve çevrilen numaranın bağlandığı andır. Dolayısıyla bu anlarda cep telefonu kulaktan uzak tutulmalıdır. Cep telefonu kullanımı esnasında kulaklık takılmalı ya da handsfree modunda konuşulmalıdır. Cep telefonu kullanım harici ya kapalı ya da eğer açıksa beyin ve göğüs hizasından uzak taşınmalıdır. Cep telefonu satılırken SAR değeri düşük olan makineler tercih edilmelidir. Hamileler acil durumlar dışında cep telefonu kullanmamalıdır. Cep telefonu araba, asansör gibi dar ve kapalı alanlarda veya bodrum gibi erişimin zayıf olduğu noktalarda görüşme yapılmamalıdır. Cep telefonu ile görüşmeler çocuklardan uzak yerlerde yapılmalıdır
 • Kullanılmayan her türlü elektrik alet ya da cihazın fişleri çekilmelidir.
 • Katot Işınları Tüpü (CRT) yerine LCD monitör kullanılmalıdır.
 • İş yerleri veya evde DECT telefonlar yerine standart kablolu telefon kullanılmalıdır.
 • Televizyon kanallarının EMA’ların olası etkileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici yayın yapmaları ve bu yayınlarda ebeveynlerin çocuklarının erken yaşta cep telefonu kullanmalarına izin vermemeleri yönünde teşvik edilmelidir.
 • Ev aletleri, cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve diğer elektrikli cihaz üreticilerinin, üretim esnasında ICNRP limitlerini dikkate almalıdır (42).
 • Elektrik akımından dolayı oluşan, indüklenen gerilimlerin ortaya çıkmasını engellemek için nesne topraklanmalıdır. Manyetik alan oluşturan her cihazın topraklı hatta çalıştığına dikkat edilmelidir.
 • Yüksek değerde olan elektromanyetik alanlardan veya sözkonusu alan içinde mevcut bulunan özellikle metal cisimlerden uzak durulmalıdır.
 • Düşük frekanslı elektromanyetik alanların etkisini azaltmak için metal perdeler (Faraday Kafesi) yerleştirilmeli ya da ekranlama yapılmalıdır.
 • Günlük hayatta kullanılan elektrikli cihazlar ülkemizce kabul edilen standart değerlerini taşımalıdır.
 • Açma-kapama düğmelerinden tam olarak kapatılan cihazlar elektromanyetik alan oluşturmaz, ancak fişleri takılı olduğu sürece elektrik alanı oluşturmaya devam edebilirler. Bu nedenle elektrikli cihazlar, açma kapama düğmesinden kapatılmalı veya fişinden çekilmelidir.
 • Floresan lambalar, yüksek derecede elektromanyetik alan oluştururlar. Dolayısıyla mümkünse halojen ve floresan gibi ekonomik lambaları kullanmamaya özen gösterilmelidir

 

Telefon: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: demos@demosmuhendislik.com

İSG denetimleri kapsamında elektromanyetik radyasyon ölçümü

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından maruz kalınan elektromanyetik alan şiddeti ( elektromanyetik radyasyon seviyesi ) ölçümü yapılması ve azaltıcı önlemler alınması gerekmektedir.

 Bu kapsamda firmamız, BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’ndan ölçüm yetki belgeli uzmanları ile iş yerlerinde İSG denetimi için ölçümler gerçekleştirmektedir. Çevrede yer alan baz istasyonları, elektrik enerjisi nakil kabloları, trafolar, ofis içinde yer alan elektronik cihazlar, IT odalarındaki serverlar, kablosuz ağlar vb. kaynakların neden olduğu elektromanyetik alan şiddetinin ölçümünü aşağıdaki fotoğraflarda yer aldığı gibi gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, 2013/35/EU direktifleri uyarınca “elektromanyetik alanlara maruziyetten kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gerekleri” yapılacaktır şeklindeki mevzuat gereği birçok kurumsal firma elektromanyetik alan şiddeti ölçümü hizmetini firmamızdan almaktadır.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İSGÜM – İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’nün yönetmeliğinde yer alan TS EN 50413 standartını karşılayan Wavecontrol SMP2 emr cihazını kullanıyoruz.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektromanyetik radyasyon ölçümü

electrosense_elektromanyetik_alan_olcumu_radyasyon_demos_endustriyel4

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

 

electrosense_elektromanyetik_alan_olcumu_radyasyon_demos_endustriyel5

isg denetimleri kapsamında manyetik alan ölçümü

 

electrosense_elektromanyetik_alan_olcumu_radyasyon_demos_endustriyel5jpg

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

 

electrosense_emf_elektromanyetik_alan_siddeti_olcumu_demos2

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

 

electrosense_emr_olcumu_elektromanyetik_alan22

elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

 

 

Electrosense – Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

iletişim bilgilerimiz:

Telefon: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Web: www.electrosense.com.tr

Wavecontrol emr cihazı modelleri

Wavecontrol Emr cihazı modelleri

1. Wavecontrol Smp2 portatif / el tipi emr cihazı

Wavecontrol’ün aşağıda frekans aralıklarında elektromanyetik alan şiddeti ölçümü yapan probları bulunmaktadır.

 • 100 kHz – 3 Ghz broadband ölçüm probu
 • 100 kHz – 8 Ghz broadband ölçüm probu
 • 100 kHz – 18 Ghz broadband ölçüm probu
 • 2G, 3G, LTE (4G) mobil telefon probu

wavecontrol-smp2-emr-cihazi-elektromanyetik-radyasyon-olcumu

 

2. Wavecontrol Monitem – Elektromanyetik alanı sürekli ölçüm cihazı

Belirli bir noktada, baz istasyonuna yakın noktada bulunan bir bina, hastane, okul, meydan vb. yaşam alanlarında insanların maruz kaldıkları elektromanyetik alan şiddeti seviyesini 7 gün 24 saat aralıksız ölçerek online olarak sonuçları canlı yayınlayan bir sistemdir.

elektromanyetik radyasyon ölçümü

Wavecontrol Emr Cihazı ile elektromanyetik alan ölçümü

 

Tel: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: demos@demosmuhendislik.com

 

Türkak akrediteli elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

Electrosense – Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

Electrosense, elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi üzerine eğitimler almış sertifikalı uzmanlardan oluşmaktadır. Electrosense, ILAC ile uluslararası akreditasyonu ve Türkak ile de yerel akreditasyonu bulunan Wavecontrol emr cihazı ile elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti gerçekleştirmektedir.

 

Profesyonel emr ölçümü

Profesyonel emr ölçümü

 

isg elektromanyetik radyasyon ölçümü

İSG – İş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında elektromanyetik radyasyon ölçümü

 

elektromanyetik radyasyon ölçümü

Elektriksel ve Manyetik alan ölçümü

 

elektromanyetik radyasyon ölçümü

Baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik radyasyon ölçümü

 

emr ölçümü

Baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik alan şiddeti ölçümü

 

 Electrosense – Elektromanyetik radyasyon ölçümü hizmeti

Telefon: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Server – IT odalarında elektromanyetik alan ölçümü

Server – IT odalarında elektromanyetik alan ölçümü hizmeti

50 Hz ile çalışan her türlü kaynağın elektromanyetik alan ölçümünü gerçekleştirdiğimiz gibi server odaları / it odalarında maruz kalınan elektriksel alan ve manyetik alan seviyelerinin de ölçümünü yapıyoruz.

elektromanyetik radyasyon ölçümü

Server – IT odalarında elektromanyetik alan ölçümü

 

 

Telefon: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Web: http://www.electrosense.com.tr

İSG – iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

İSG – iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG – iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti giderek artmaktadır. Çalışanların, iş yerlerinde maruz kaldıkları her türlü çevresel etki ve bunların sonucu ortaya çıkan risklerin denetlenmesi ve kontrol altına alınması işverenlerin sorumluluğundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği üyeliğine aday konumundaki bir ülke olarak Avupa Birliği’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetmeliklerini / mevzuatını yakından takip etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği Avrupa Birliği müktesebatında aşağıdaki gibi fiziksel risklerden bahsedilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında elektromanyetik alan ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında elektromanyetik alan ölçümü

2.3.4 AB İSG 2007-2012 Stratejisi Değerlendirmesi 

Stratejik dönemin tamamlanmasının ardından, Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal Kapsama Genel Müdürlüğü, AB İSG stratejisinin değerlendirilmesi için araştırma faaliyetleri yürütmüş, kamuoyuna danışma sürecini başlatmıştır. İSG alanındaki mevcut ve ileride karşılaşılabilecek zorlukların ve çözüm önerilerinin tespiti ile yeni AB politika çerçevesini belirlenmesinin hedeflendiği, 31 Mayıs 2013- 26 Ağustos 2013 süresince açık olan danışma sürecinde, – Üye devletlerin kamu kurumları, – Çalışan-işveren örgütleri, – İSG alanı ile ilgili paydaşlar ve uzmanlar görüş vermişlerdir.
Danışma sürecine temel oluşturması amacıyla, 31 Mart 2013 tarihinde Komisyon tarafından yayımlanan strateji değerlendirme raporu1 sonuçlarına göre öne çıkan tespitler şunlardır: – Somut hedef konulması olumlu karşılanmaktadır. – Ulusal stratejiler oluşturulması yönündeki hedef, ülkelerin konuyu sahiplenme düzeylerine ilişkin farkındalık sağlamış, faaliyetler konusunda ortak bir çerçeve ve koordinasyon kazandırmıştır. – ECWS 20102 ve ScoreBoard 2007-20093 verileri iş kazalarına ilişkin düşüş eğilimi olduğunu göstermektedir.
Söz konusu raporda ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan danışma süreci sonuçlarına ilişkin çalışmaya göre İSG alanında çalışma yapılması gereken alanlar tespit edilmiştir:

– İş kazalarında önemli bir düşüş elde edilmesine rağmen meslek hastalıkların da aynı ilerleme yaşanmamıştır, fiziksel riskler gibi İSG alanındaki ana sorunlar devam etmektedir. Yeni riskler konusunda yapılan araştırmalar, stres, kas iskelet sistemi hastalıklarının artışını; nanomalzemeler, endokrin bozucular ve elektromanyetik alan tehlikeleri konusunda endişeleri ortaya koymuştur. “Yeşil İşler” yeni gelişen bir sektördür. Yeni ortaya çıkan riskler ve meslek hastalıkları konusuna daha iyi odaklanılması gerekmektedir.

 

4.2.2 Fiziksel Maddelere Maruziyet
– 2013/35/EU sayılı Direktif: Elektromanyetik alanlara maruziyetten kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gerekleri

– 2006/25/EC sayılı Direktif: Yapay optik radyasyona maruziyetten kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gerekleri

– 2003/10/EC sayılı Direktif: Gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gerekleri

– 2002/44/EC sayılı Direktif: Titreşime maruziyetten kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına ilişkin asgari sağlık ve güvenlik gerekleri

– 96/29/Euratom İyonize radyasyondan kaynaklanan risklere karşı çalışanların ve halkın korunmasına dair temel güvenlik standartları

 

isg - iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

isg – iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

 

isg - iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

isg – iş sağlığı ve güvenliği için elektromanyetik alan ölçümü

 

Telefon: 0216 415 80 87

Fax: 0216 415 64 83

E-mail: electrosense@electrosense.com.tr

Web: www.electrosense.com.tr